banluangทีมหน้า

คำขวัญโรงพยาบาลบ้านหลวง

"บริการดุจญาติมิตร สิทธิเท่าเทียม
ความสะอาดยอดเยี่ยม เต็มเปี่ยมสุขภาพดี
เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน"

banluanghospital18087
นาย กมล พรมลังกา
นายแพทย์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง
banluanghospitalIMG_0287ตารางการให้บริการตรวจรักษางานผู้ป่วยนอก
วัน เวลา 08.00 - 12.00 น. พักเที่ยง เวลา 13.00 - 16.30 น.
วันจันทร์ ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
คลินิกทันตกรรม
ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกทันตกรรม
วันอังคาร ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกฝากครรภ์
คลินิกทันตกรรม
ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกทันตกรรม
พุธ ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกความดันโลหิตสูง
คลินิกทันตกรรม
ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกทันตกรรม
คลินิกเด็กดี
พฤหัสบดี ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกเบาหวาน
คลินิกทันตกรรม
ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกวางแผนครอบครัว
คลินิกทันตกรรม
ศุกร์ ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกจิตเวช
คลินิกทันตกรรม
ตรวจโรคทั่วไป
หมายเหตุ วันเสาร์-วันอาทิตย์-วันนักขัตฤกษ์
รับเฉพาะ อุบัติเหตุฉุกเฉิน คลอดเท่านั้น